Prvky zahradní architektury, kamenné koryta a květináče, kamenné šlapáky, kamenné stoly...
Váš košík: 0,-

Kde lze naše produkty koupit
Barevnice
Reference klientů

PORALAN STA ---p r o v z d u š ň o v a c í p ř í s a d a
Toto zboží je skladem

Cena za 1l: 61.00,- ks:
Cena za 20: 0.00,- ks:
Cena za 25: 0.00,- ks:

PORALAN je provzdušňovací přísada, která v betonové nebo maltové směsi vytváří malé vzduchové bublinky o průměr 10 - 300¬ mm, tzv. účinný vzduch. Tyto bublinky v čerstvé směsi působí plastifikačně, v zatvrdlém betonu i maltě výrazně zvyšují odolnost vůči mrazu a působení chemických rozmrazovacích prostředků. Použití provzdušňujících přísad pro betony výstavené povětrnostním vlivů a agresivnímu prostředí ve smyslu ČSN ENV 206 je nezbytné. Použití do malt PORALAN STA: - zlepšuje zpracovatelnost (výrazně ulehčuje nahazování, natahování a hlazení malty) - umožňuje přípravu speciálních izolačních malt (z popílku, perlitu, keramzitu apod.) - po vytvrdnutí zvyšuje trvanlivost, zejména odolnost vůči mrazu a solím, příp. odolnost vůči agresivnímu prostředí, kdy vznikají krystalizační produkty (například síranová koroze) - snižuje sklon k vytváření trhlin v důsledku prudkých tepelných změn - snižuje náklady na materiál (náhrada např.: 10 % cementu a písku vzduchem) Použití do betonů PORALAN STA: - několikanásobně zvyšuje mrazuvzdornost a trvanlivost betonu proti rozmrazovacím látkám - zlepšuje zpracovatelnost zejména směsí s nízkým obsahem cementu a s nízkým obsahem jemných složek kameniva - umožňuje bez zhoršení zpracovatelnosti snížit obsah záměsové vody - zlepšuje čerpatelnost směsi, snižuje sklon směsi k rozměšování - ulehčuje zhutnění betonu - podstatně zlepšuje vodotěsnost betonu